woensdag 15 augustus 2007

Wereldburger

Nadat ik laatst 21minuten.nl had ingevuld kon ik nog een extra testje doen om te kijken wat voor soort mens ik ben. Ik wist het natuurlijk al. Ik ben een kosmopoliet...

Kijk op het dagelijks leven
Geachte heer, mevrouw,
Zojuist hebt u deelgenomen aan de Mentality-waardentest. Aan de hand van uw antwoorden hebben we bepaald welk waardenprofiel het best bij u aansluit. Uw profiel vertoont de meeste overeenkomsten met dat van de kosmopoliet.
De kosmopoliet
De open en kritische wereldburger die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreert met moderne waarden als maatschappelijk succes, materialisme en genieten.
Het milieu van de kosmopolieten kenmerkt zich door ambitie (hard werken en maatschappelijk hogerop komen), behoefte aan zelfontplooiing en sociale betrokkenheid. Nieuwe ervaringen en kennis opdoen om zich persoonlijk te verrijken vormen belangrijke drijfveren. Men toont een sterk geloof in het realiseren van persoonlijke en sociale ambities. De leefstijl van de kosmopolieten is actief en veelzijdig. Zij hebben een brede interesse op het gebied van kunst en cultuur. Werken neemt in dit milieu een belangrijke plaats in, zowel met het oog op persoonlijke groei als met het oog op maatschappelijke erkenning. Niet alleen werk, maar ook activiteiten in de vrijetijdssfeer worden aangewend om zich persoonlijk te verrijken. Mensen binnen dit milieu hebben een uitgebreid netwerk van sociale contacten.
Vervolgens zijn op u de volgende waardenprofielen van toepassing, van meest naar minst passend:
  1. Opwaarts mobielen
  2. Postmoderne hedonisten
  3. Nieuwe conservatieven
  4. Gemaksgeorienteerden
  5. Postmaterialisten
  6. Moderne burgerij
  7. Traditionele burgerij

Geen opmerkingen: